Digjet një shtëpi në lagjen Serovë të Shkupit

 Digjet një shtëpi në lagjen Serovë të Shkupit

Në orët e mëngjesit sot, zjarri shkaktoji dë me të mëdha materiale në një familje në rr. Serava nr. 25 në Çair. T’ia lehtësojmë dhimbjen duke i ndihmuar me aq sa kemi mundësi, kjo sprovë nesër mund të na go det edhe ne.

Dimri po afrohet, familja ka nevojë për ndihmën tonë menjëherë.

Nr kontaktues direkt i familjes: 072 234 191