Epilogu për rastin Llaskarca nuk mund të parashikohet – AlbMania      

Epilogu për rastin Llaskarca nuk mund të parashikohet

 Epilogu për rastin Llaskarca nuk mund të parashikohet

Numri i madh i dëshmitarëve, i të dëmtuarve dhe i të akuzuarve në rastin “Llaskarca”, është arsye e mjaftueshme se nuk mund të parashikohet përfundimi i këtij procesi gjyqësor. Për këtë shkak gjykatësja e lëndë Dijana Gruevska-Ilievska e filloi lëndën nga e para.

“Meqë bëhet fjalë për një lëndë voluminoze ne e siguruam edhe një anëtar të jurisë, i cili do të shërbej nëse ndonjë anëtar tjetër mungon”, tha gjykatësja Gruevska.

Në këto rrethana dispozitat e Ligjit për procedurë penale, parashohin që lënda të fillojë nga e para. Me përjashtime të vogla, të akuzuarit deklaruan se qëndrojnë në fjalët e para hyrëse, respektivisht se nuk ndihen fajtor. /koha.mk/