Gratë në politikë, me të prekura nga gjuha e urrejtjes – AlbMania    
     

Gratë në politikë, me të prekura nga gjuha e urrejtjes

 Gratë në politikë, me të prekura nga gjuha e urrejtjes

Nevojiten masa urgjente për çrrënjosjen e gjuhës së urrejtjes ndaj grave politikane, biznesmene dhe figura publike. Përndryshe, mund të ketë pasoja fatale për ta në disa prej vendeve të rajonit, konsiderojnë pjesëmarrësit në Konferencën Rajonale për Barazi Gjinore dhe Luftë kundër Gjuhës së Urrejtjes. Ata propozojnë dy masa për të çrrënjosjen e gjuhës së urrejtjes dhe një lajmet e rreme që kanë një ndikim në sigurinë e familjeve të tyre. Këto janë rritja e ndërgjegjësimit midis qytetarëve përmes arsimit dhe fushatave dhe zbatimit të vazhdueshëm të ligjit.

Nëse pyesim nëse funksionon unë do të them JO. Ne kemi gjuhë të sanksionuar të urrejtjes, por ende nuk kemi shpallur fajtor për gjuhën e urrejtjes “-tha Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e Kuvendit.

Viti tjetër do të jetë vit i luftës së gjuhën e urrejtjes edhe atë jo vetëm ndaj grave politikane që janë më së shumti të ekspozuara ndaj poshtërimit, seksizmit dhe formave tjera që e degradojnë personalitetin.

Nëse vërtetë vazhdojnë, unë do tu adresohesha mediave dhe rrjeteve sociale, pa i lekturuar, pa menduar mirë çfarë thonë dhe shkruajnë, do të na bëjnë dëm të madh në luftën e tërë që e kemi bërë me dekada“-tha Gjylymsere Kasapi, kryetare e Klubit të Deputetëve.

Disa pjesëmarrës vlerësojnë se ofendimet ndaj grave politikane me qëllim përdoren nga kundërshtarët politik.

Kërcënimet e këtilla janë bërë si armë e partive politike që të mund të sillen me gratë nëpër partitë politike pa pardon dhe ta përdorin fjalorin që përdoret nëpër portale”-tha Daniella Dimitrievska, drejtore ekzekutive e Lobit të grave.

Sipas organizatorit të Konferencës, Institutit demokratik, nevojitet bashkëpunim rajonal, që të mundet vendet e rajonit më shpejtë ta zgjidhin këtë problem./Alsat/