Institucionet e Maqedonisë nuk e zbatojnë Ligjin për përdorimin e gjuhëve – AlbMania    
     

Institucionet e Maqedonisë nuk e zbatojnë Ligjin për përdorimin e gjuhëve

 Institucionet e Maqedonisë nuk e zbatojnë Ligjin për përdorimin e gjuhëve

Prokuroria Publik i hoqi tabelat me emrin e vjetër, por nuk vendosi tabela në gjuhën shqipe në pajtim me Ligjin për përdorimin e gjuhëve.

Të pyetur se pse nuk ka tabela ë reja në gjuhën shqipe, nga Prokuroria Publike shkurtimisht u përgjigjën se procedura është në vijim.

Tabelat të reja nuk ka as Prokuroria Themelore dhe as Prokuroria e Lartë.

Ligji i obligon institucionet të ndryshojnë emërimet në afat prej gjashtë muajve nga hyrja e ligjit në fuqi. Ligji për përdorimin e gjuhëve u miratua më 15 janar, ndërsa afati prej gjashtë muajsh ka skaduar në qershor të këtij viti.

As Agjencia për komunikime elektronike as Gjykata Kushtetuese nuk e respektojnë ligjin. Nga Agjencia për zbatimin e Ligji për përdorimin e gjuhëve thonë se do të kryejnë kontroll në këto institucionet.