Ja si mund të pajiseni me nënshtetësi përmes ligjit të ri – AlbMania    
     

Ja si mund të pajiseni me nënshtetësi përmes ligjit të ri

 Ja si mund të pajiseni me nënshtetësi përmes ligjit të ri

Jo me tre dëshmitarë, por me, për shembull, dëshmi të faturës së paguar të energjisë elektrike, qytetarët do të jenë në gjendje të fitojnë shtetësinë e Maqedonisë.

Bëhet fjalë për projekt-ligjin përmes të cilit duhet të zgjidhet statusi i njerëzve nga ish republikat Jugosllave që jetuan në vend deri në ditën e shpalljes së pavarësisë. Ata do të duhet të marrin shtetësinë brenda tre viteve nga hyrja në fuqi e ligjit.
Faturat e paguara të shërbimeve (energjia elektrike, uji, ngrohja, telefoni) janë vetëm një nga dokumentet që ata do të jenë në gjendje të paraqesin në mënyrë që të fitojnë të drejtën e shtetësisë.

Projektligji i ri, kësaj radhe me një flamur Evropian, parashikon që kjo të bëhet me prova që aplikanti i shtetësisë ka mbaruar shkollën këtu, ka qenë në një mjek, ka pronë, punon në vend, ka një libër kursimesh, etj. Provat mund të dorëzohen në origjinal ose kopje dhe të noterizohen. Parashikohet që procedurat e filluara të shtetësisë, të cilat nuk kanë përfunduar deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, do të zgjidhen sipas ligjit të ri. (INA)