Maqedoni: Ulet TVSH-ja për ushqime dhe pije në restorante – AlbMania          

Maqedoni: Ulet TVSH-ja për ushqime dhe pije në restorante

 Maqedoni: Ulet TVSH-ja për ushqime dhe pije në restorante

Qeveria miratoi Ligjin për ndryshimet në Ligjin për tatimin e vlerës së shtuar. Sipas ndryshimeve nga 1 janari, do të bëhet lirim nga tatimi i vlerës së shtuar të dhënë nga përdoruesit e buxhetit për t’u marrë me coronavirusin.

Afati i fundit për pagimin e TVSH-së gjithashtu do të shtyhet për shkak të mbështetjes së likuiditetit të kompanive.

Nga 1 janari 2021, zbatohet një dispozitë për zbatimin e një norme preferenciale të taksës prej 10 përqind për shitjen e ushqimeve dhe pijeve për konsum në vend dhe shërbime hotelierike, me përjashtim të pijeve alkoolike.

Gjithashtu nga 1 janari 2021, parashikohet një dispozitë për zbatimin e një norme preferenciale të taksës prej 5 përqind për shërbime të caktuara artizanale të kryera nga mjeshtrit të cilët janë regjistruar në regjistrin e zanateve.