Merko nuk e dorëzon regjistrin e ndërtimeve të paligjshme në Strugë – AlbMania      

Merko nuk e dorëzon regjistrin e ndërtimeve të paligjshme në Strugë

 Merko nuk e dorëzon regjistrin e ndërtimeve të paligjshme në Strugë

Komuna e Strugës edhe më tej nuk tregon se sa ndërtime pa leje gjithsej ka në territorin e saj megjithëse afati i fundit ishte këtë tetor. Autoritetet lokale duhej të përgatitnin regjistrim të detajuar për vërtetimin e numrit të përgjithshëm të të gjitha ndërtimeve pa leje. Edmond Ademi i cili udhëheq komisionin e UNESCO-s tha për Alsat se kreu i Strugës Ramiz Merko nuk i ka respektuar afatet të cilat i kanë dakorduar bashkërisht, sipas rekomandimeve të Qeverisë.

Refuzimi i dhënies së inventarit të ndërtimeve pa leje, që janë në kompetencë të tij, në opinion lë përshtypje se diçka fshihet. A është kjo kështu, nuk e di, për këtë duhet ta pyesni kryetarin Ramiz Merko. Me rëndësi është që Merko, si kryetar komune, patjetër duhet ta kryejë obligimin që e ka edhe ndaj institucioneve, por para se gjithash ndaj qytetarëve që e kanë zgjedhur për kryetar. Qytetarët presin zgjidhjen e ndërtimeve pa leje që e rrezikojnë Liqenin e Ohrit, edhe prandaj Qeveria do të jetë e pakompromis në këtë drejtim- tha Edmond Ademi – kryetar i komisionit të përgjithshëm të UNECO-s.

Merko, në disa raste ka pohuar se në zonën e mbrojtur të Liqenit të Ohrit në Strugë nuk ka ndërtime pa leje. Sipas sektorit joqeveritar, qëndrimi i tillë i Merkos nuk është serioz.

Fshehja e informacionit, respektivisht duke iu referuar qëndrimit se nuk ka ndërtesa të paligjshme në territorin e komunës së Strugës, na jep të drejtën të dyshojmë nëse diçka fshihet nga komuna dhe kryetari dhe çfarë fshihet- tha Gligorie Qatoski – “Mjaft”

Qatoski thotë se nëse komuna vazhdon me këtë, raporti duhet të përgatitet nga autoritetet shtetërore kompetente, ndërsa pushtetit lokal t’i merret autoriteti./Alsat/