Në adresën time nuk ka arritur asnjë dokument që vërteton padinë – AlbMania          

Në adresën time nuk ka arritur asnjë dokument që vërteton padinë

 Në adresën time nuk ka arritur asnjë dokument që vërteton padinë

Nga Albon Xhemaili: Lajmi se ndaj meje si kryetar i komunës së Bogovinës, është ngritur padi penale për veprën penale “punë të papërgjegjshme” janë tentimi i radhës i BDI-së për të mbjellur frikë dhe për të njollosur punën time si kryetar.

Bëj të ditur se në adresën time nuk ka arritur asnjë dokument që vërteton padinë, prandaj ky lajm bëhet me të vetmin qëllim për të hutuar publikun, e aq më tepër kur nuk ekziston asnjë bazë për të ngritur padi të tillë!

Punët për realizimin e projektit të ujësjellësit janë ndërmarrë në përputhje me ligjin dhe asnjë procedurë ligjore nuk është shkelur. Kjo lojë e ulët e BDI-së po vazhdon të dëmtojë qytetarët, prandaj apeloj që në kohë sa më të shpejtë e vërteta të del në shesh.