Vazhdon trendi i punësimit të maqedonasve të deklaruar si shqiptarë, ndërkohë BDI mbetet e shurdhër! (Dokument)

 Vazhdon trendi i punësimit të maqedonasve të deklaruar si shqiptarë, ndërkohë BDI mbetet e shurdhër! (Dokument)

Institucionet në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të punësojnë maqedonas me emra që i deklarojnë si shqiptarë.
Agjencia Administratës, në shpalljen për punësim ku ishte paraparë punësimi i shqiptarëve ka punësuar maqedonas. Deri në redaksin e portalit Fol arriti ankesë nga ana e një kandidatit/es shqiptar vendin e të cilit e zuri një maqedonase.

Në pozitën numër tre, katër, gjashtë u punësuan maqedonase ndërkaq në konkursin e faqes së aa.mk duhej të ishin shqiptare.

Rasti në fjalë, nuk është i fundit, pasi që rastet e tilla ku në mënyrë eklarante keqperdoret sistemi “Balanser”, sistem ky i ideuar si një mekanizëm për mbrojtje dhe përfaqësim të barabartë edhe të shqiptarëve konform perqindjes së tyre në shtet, të garantuar edhe me kushtetutë.